B A R B O R

identita 

 

Séria o hľadaní identity, o jej nachádzaní, strácaní, poznaní a prijatí.

O kolobehu sebaprijatia. O tom, čo je (ne)viditeľné. O maskách a zrkadlách. 

O teba aj o mne. 

O nás.

PEHY LÁSKY

 

„Doteraz som sa v mojom okolí stretávala s ľuďmi, ktorým sa moje pehy veľmi nepáčili. Dokonca, keď som bola malá, bola som vo fáze, kedy by

som dala čokoľvek na svete za to, aby som ich nemala. Teraz sa za ne vôbec nehanbím. Práve naopak. Som za ne rada a pri pohľade na tieto

čiernobiele fotografie, ktoré ich ešte viac zvýrazňujú, sa mi len potvrdilo, že sú cool a mám ich ešte radšej, lebo ma robia inou a odlišnou.“

 

 

VYROVNANOSŤ, AUTENTICITA, POKOJ

 

ZAHALENÁ 

 

DETIALY, KTORÉ PREZRÁDZAJÚ VIAC

 

POHĽAD PLNÝ STAROSTLIVOSTI

 

BARBOR | MÚZA